Logo          
 
Головна
Структура курсу
 
Л1: Таблиці
Л2: Зв'язки
Л3: Фільтри
Л4: Запити (1)
Л5: Запити (2)
 
Л6: Форми (1)
Л7: Форми (2)
Л8: Звіти
Л9: Макроси
 
Практика 1: Запити
Практика 2: Звіти
 
Контр. робота 1
Контр. робота 2
 

Курс та сайт:
© Воронов Даниїл
(SmallStar) 2004 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція 4: Запити

Частина 1

Скачати rtf версію.

Запити використовуються для перегляду, зміни й аналізу даних різними способами. Запити також можна використовувати як джерела записів для форм, звітів і сторінок доступу до даних.

  Запит - вимога на добір даних, що зберігаються в таблицях, або вимога на виконання певних дій з даними.

Типи запитів:

Запити на вибірку Запити цього типу повертають за деякими умовами дані з однієї або декількох таблиць і відображають їх у вигляді таблиці, записи в якій можна оновлювати (з деякими обмеженнями).
Запити з параметрами Запити , які при виконанні відображають у окремому діалоговому вікні запрошення ввести дані, наприклад, умова для повернення записів, або значення, що потрібно вставити в поле.
Перехресні запити Запити, у яких підраховується сума, середнє, число значень або виконуються інші статистичні розрахунки, після чого результати групуються у виді таблиці по двох наборах даних, один із яких визначає заголовки стовпців, а інший заголовки рядків.
Запити на зміну:
 1. запити на створення табл.
 2. видалення записів
 3. відновлення записів
 4. додавання записів
Запити, що за одну операцію вносять зміни в кілька записів.
Запити SQL:
 1. запити на об'єднання
 2. запити до сервера
 3. керуючі запити
 4. підлеглі запити
Запити, створювані за допомогою інструкцій SQL.

SQL (Structured Query Language) - Мова програмування, призначена для виконання запитів, відновлення і керування реляційнними базами даних.

   Запит на вибірку можна створити автоматично, зберігши існуючий фільтр у вигляді запиту. Також можна використовувати запит як фільтр.

  Крім цього, автоматично (майстром) можна створювати:
 • Перехресні запити
 • Запити на вибірку:
  1. запит «Звичайний запит»
  2. запит «Повторювані записи»
  3. запит «Записи без підлеглих»


  У загальному випадку запити створюються в режимі конструктора, оперуючи з бланком запиту.
  Багато різних властивостей запиту можна встановити у вікні “Властивості запиту”.Якщо треба отримати у результаті не всі записи, а якусь кількість або процент, то потрібно змінити значення списку “Набір значень

Щоб створити діалогове вікно для введення значення параметра (запит з параметром), треба у вираз включити рядок [Підпис]. При виконанні запиту в цьому місці буде використане введене значення.

Якщо треба задати спеціальні умови на данні, вводимо вираз у рядок “Умови відбору:”.
   При цьому можна користуватися майстром “Будівник виразів”.


Обчислювальне поле - поле, визначене в запиті для виводу результату розрахунку виразу. Обчислення проводяться всякий раз при виконанні запиту.


Для розрахунків з використанням формул, визначених користувачем, треба ввести бажаний вираз в порожню комірку «Поле:» бланку запиту:
Поле: Назва_поля: вираз_з_формул.

Вирази, що визначають обчислювальні поля, створюються за допомогою майстра звичайних запитів або вводяться користувачем у рядок “Групова операція:” бланку запиту, у якому дозволяється вибір статистичних функцій для виконуваних обчислень.

Убудовані статистичні функції дозволяють знайти наступні підсумкові значення для груп записів або для всіх записів:
 • SUM суму значень поля
 • AVG середнє значення поля
 • COUNT число значень у полі
 • MIN мінімальне значення
 • MAX максимальне значення
 • STDEV середньоквадратичне відхилення
 • VAR дисперсію
Обчислення підсумкових значень для груп записів у запиті:

У рядок “Групова операція:” бланку запиту можна ввести:
 • Групування - Визначає групи, для яких виконуються обчислення.
 • Вираз - Створює обчислювальне поле, за допомогою виразу, що включає статистичну функцію.
 • Умова - Визначає умови добору для поля, що не бере участь в групуванні.
  Якщо для поля вибирати цей параметр, автоматично знімається прапорець „Вивід на екран”, і поле не виводиться на екран при виконанні запиту.

 вгору

Используются технологии uCoz