Logo          
 
Головна
Структура курсу
 
Л1: Таблиці
Л2: Зв'язки
Л3: Фільтри
Л4: Запити (1)
Л5: Запити (2)
 
Л6: Форми (1)
Л7: Форми (2)
Л8: Звіти
Л9: Макроси
 
Практика 1: Запити
Практика 2: Звіти
 
Контр. робота 1
Контр. робота 2
 

Курс та сайт:
© Воронов Даниїл
(SmallStar) 2004 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція 3: Фільтри

Скачати rtf версію.

Для підвищення швидкості сортування і пошуку записів можна проіндексувати окреме поле або комбінацію полів.

  Індекс - засіб, що прискорює пошук і сортування в таблиці за рахунок використання ключових значень, що дозволяє забезпечити унікальність рядків таблиці.
Первинний ключ таблиці індексується автоматично.

Не допускається створення індексів для полів з типами даних: Поле Memo, Поле об'єкта OLE, Гіперпосилання.

Складений індекс – індекс, побудований по декільком полям (максимум 10).
При сортуванні таблиці по складеному індекcу Microsoft Access спочатку виконує сортування по першому полю, визначеному для даного індексу. Якщо в першому полі містяця записи з повторюваними значеннями, то виконується сортування по другому полю, визначеному для даного індексу, і так далі.

Для збереження індексів потрібна додаткова пам'ять. При зміні даних всі індекси повинні обновлятися (а це сповільнює швидкість роботи БД).


  Порядок сортування - порядок, у якому виводяться записи: по зростанню (від «А» до «Я» або від 0 до 100) або по убуванню (від «Я» до «А» або від 100 до 0).
  Пошук і заміна даних проводяться у режимі таблиці звичним для Microsoft Office шляхом.


  Фільтр - набір умов, застосовуваних для відбору підмножини даних або для сортування даних.

Фільтр по виділеному, фільтр за формою і поле «Фільтр для» є найпростішими способами відбору записів.
 •   Якщо можна легко знайти і виділити у таблиці значення які повинні міститися у записах, що відбираються, варто використовувати фільтр по виділеному.
 • Поле «Фільтр для:» використовується, якщо фокус уведення знаходиться в полі таблиці і потрібно ввести конкретне шукане значення або вираз, результат якого буде використовуватися як умова добору.
 •   Фільтр за формою (звичайний фільтр) використовується для вибору шуканих значень зі списку без перегляду всіх записів у таблиці або при вказівці декількох умов добору одночасно.
  Для створення складних фільтрів варто використовувати вікно розширеного фільтру.


Вирази

Вирази, що використовуються у Microsoft Access, будуються за наступними правилами.

Можна використовувати такі оператори:
 • арифметичні операції: +, -, *, /, % , ^ (піднесення до степеня), \ (ціле ділення), mod (залишок від ділення)
 • операції порівняння: >, >=, <, <=, =, <> (не дорівнює)
 • логічні: not, and, or, xor (виключаюче або), eqv (еквівалентність), imp (імплікація)
 • роботи з рядками: & (злиття строк),
  Like "строка_зразок" (порівняння зі зразком)
 • інші: In(знач1, знач2, …, значN), Between почат_знач And кінц_знач,
  Is посилання_на_об’єкт.

Назви полів пишуть у квадратних дужках ([поле], [Таблиця]![ім'я_поля]), дат у # (#дата_та_час#), рядків в " ("рядок").

Можна використовувати статистичні, математичні, фінансові й інші вбудовані функції, вставляти константи.

При складанні умов добору для рядків (оператор Like) можна використовувати такі спеціальні символи:

Символ Використання Приклад
* Відповідає будь-якій цифрі або будь-якому символові. Може використовуватися в якості першого або останнього символу текстового рядка. wh* - пошук слів what, white і why.
? Відповідає будь-якому текстовому символові. B?ll - пошук слів ball, bell і bill.
[ ] Відповідає будь-якому одному символові з ув'язнених у дужки. B[ae]ll - пошук слів ball і bell, але не bill.
! Відповідає будь-якому одному символові, крім ув'язнених у дужки. b[!ae]ll - пошук слів bill і bull, але не bell або ball.
- Відповідає будь-якому символові з діапазону. Необхідно вказувати цей діапазон по зростанню (від A до Z, але не від Z до A). b[a-c]d - пошук слів bad, bbd і bcd.
# Відповідає будь-якій цифрі. 1#3 - пошук значень 103, 113, 123.

При використанні цих знаків для пошуку символу зірочки (*), знаку питання (?), знака номера (#), що відкриває квадратної дужки ([) або дефіса (-) необхідно укладати ці символи в квадратні дужки.
Якщо виконується пошук знаку оклику (!) або закриваючої дужки (]), то укладати їх у квадратні дужки не потрібно.
При пошуку пари квадратних дужок, їх необхідно укласти в круглі дужки ([ ]).

 вгору

Используются технологии uCoz