Logo          
 
Головна
Структура курсу
 
Л1: Таблиці
Л2: Зв'язки
Л3: Фільтри
Л4: Запити (1)
Л5: Запити (2)
 
Л6: Форми (1)
Л7: Форми (2)
Л8: Звіти
Л9: Макроси
 
Практика 1: Запити
Практика 2: Звіти
 
Контр. робота 1
Контр. робота 2
 

Курс та сайт:
© Воронов Даниїл
(SmallStar) 2004 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція 2: Зв'язки таблиць

Скачати rtf версію.

Після створення в базі даних окремих таблиць по кожній темі необхідно вибрати спосіб, яким Microsoft Access буде поєднувати данні таблиць. Насамперед варто визначити зв'язки між таблицями. Після цього можна створювати запити, форми і звіти для одночасного відображення даних із декількох таблиць.

Наприклад, поля в декількох таблицях повинні бути скоординовані таким чином, щоб відображати відомості про одне й те саме замовлення.
Зв'язок між таблицями встановлює стосунки між співпадаючими значеннями в ключових полях

У більшості випадків із ключовим полем однієї таблиці (головної таблиці), що є унікальним ідентифікатором кожного запису, зв'язується зовнішній ключ іншої таблиці (підлеглої таблиці).

Зовнішній ключ - одне (або декілька) полів у таблиці, що містять посилання на поле (або поля) первинного ключа в іншій таблиці.
Поле зовнішнього ключа визначає спосіб зв'язування таблиць. Вміст поля зовнішнього ключа повинен збігатися з умістом ключового поля, хоча імена полів можуть при цьому не збігатися.Міжтабличний зв'язок - це відношення, встановлені між полями (стовпцями) двох таблиць.
Існують зв'язки з відношенням «один-до-одного», «один-до-багатьох» і «багато-до-багатьох».

При відношенні «один-до-багатьох» кожному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, але запис у таблиці B не може мати більш одного відповідного йому запису в таблиці A.
Є найбільше часто вживаним типом зв'язку між таблицями. Дозволяє уникнути повторень однотипної інформації.

При відношенні «один-до-одного» запис у таблиці A може мати не більш одного зв'язаного запису в таблиці B і навпаки.
Зв’язок цього типу використовуються не дуже часто, оскільки велика частина даних, зв'язаних таким чином, може бути поміщена в одну таблицю. Відношення «один-до-одному» може використовуватися для поділу дуже широких таблиць, для відділення частини таблиці, яку треба захистити, а також для збереження даних, що відносяться до підмножини записів у головній таблиці.

При відношенні «багато-до-багатьох» одному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, а одному запису в таблиці B кілька записів у таблиці A.
Цей тип зв'язку можливий тільки за допомогою третьої (сполучної) таблиці, первинний ключ якої складається з двох полів, що є зовнішніми ключами таблиць A і B. Відношення «багато-до-багатьох» по суті справи являє собою два відношення «один-до-багатьох» із третьою таблицею.


DataSheme  У Microsoft Access зв'язок між таблицями визначається шляхом додавання таблиць у вікно «Схема даних» із наступним перетаскуванням ключового поля з однієї таблиці в іншу.

Тип зв’язку в створюваному Microsoft Access зв'язку залежить від способу визначення полів:
  • Відношення "один-до-багатьох" створюється в тому випадку, коли тільки одне з полів є ключовим або має унікальний індекс.
  • Відношення "один-до-одного" створюється в тому випадку, коли обидва поля є ключовими або мають унікальні індекси.

Цілісність даних визначає систему правил, які використовуються для підтримки зв'язків між записами у зв'язаних таблицях, а також забезпечують захист від випадкового видалення або зміни зв'язаних даних.

Для відносин, у яких перевіряється цілісність даних, користувач має можливість указати, чи варто автоматично виконувати для зв'язаних записів операції каскадного відновлення і каскадного видалення. Тоді зміни у даних головної таблиці автоматично відобразяться у всіх підлеглих.

 вгору

Используются технологии uCoz