Logo          
 
Головна
Структура курсу
 
Л1: Таблиці
Л2: Зв'язки
Л3: Фільтри
Л4: Запити (1)
Л5: Запити (2)
 
Л6: Форми (1)
Л7: Форми (2)
Л8: Звіти
Л9: Макроси
 
Практика 1: Запити
Практика 2: Звіти
 
Контр. робота 1
Контр. робота 2
 

Курс та сайт:
© Воронов Даниїл
(SmallStar) 2004 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція 7: Форми

Частина 2

Скачати rtf версію.

Розділи форм у режимі конструктора:

Заголовок форми Містить загальні для всіх записів відомості (наприклад: назва форми).

Відображається вгорі екрана в режимі форми і на початку першої сторінки при друку.

Верхній колонтитул (Заголовок сторінки) Звичайно відображає заголовки стовпців або інші відомості, що потрібно надрукувати зверху на кожній сторінці.

Розділ видно тільки при друку форми.

Область даних Обов'язковий розділ.

Містить самі записи.

Нижній колонтитул (Примітки сторінки) Звичайно відображає дату, номер сторінки або інші відомості, що потрібно надрукувати знизу на кожній сторінці.

Розділ видно тільки при друку форми.

Примітки форми Містить загальні для всіх записів відомості (наприклад: кнопки команд).

Відображається внизу екрана в режимі форми і наприкінці останньої сторінки при друку.


Верхній і нижній колонтитули, а також заголовок і примітку форми, можна додавати тільки парами.


  Список полів містить імена всіх полів базової таблиці (запиту). Перетаскуванням мишею імені поля на макет форми створюється відповідний елемент керування.

   Для додавання у форму елементів керування використовується панель елементів.Елементи керування можуть бути:
 • Зв'язаними (приєднаними) – відображають дані з таблиці (запиту).
 • Обчислювальними – відображають дані, що є результатом обчислень.
 • Вільними – елементи без джерела даних (візуальне оформлення, збір додаткової інформації для макросів).

Існують


Елементи керування для введення, відображення і добору даних:
 1.    Написи - використовуються для відображення описового тексту.
 2.    Поля - використовуються для відображення даних із джерела записів.
 3.    Групи параметрів - використовуються для відображення обмеженого набору альтернатив.
 4.    Вимикачі, перемикачі, прапорці - використовуються для включення (вимикання) дії визначеної опції.
 5.    Списки - використовуються для відображення значень, одне з яких можна вибрати.
 6.    Поля зі списком - комбінація двох елементів: поля і списку, що розкривається.
 7.    Кнопки - використовуються для виконання дії або набору дій.
 8.    Підлеглі форми / звіти.

Елементи керування для виводу графіки й об'єктів:
 1.    Малюнки – вільний малюнок.
 2.    Вільні рамки об'єкта - використовуються для відображення об'єкта OLE, не збереженого в БД.
 3.    Зв'язані рамки об'єкта - використовуються для відображення об'єкта OLE збереженого в БД.

Елементи керування для організації даних:
 1.   Розриви сторінок
 2.    Вкладки
 3.    Лінії
 4.   Прямокутники

Інші кнопки на панелі елементів:
 1.    Вибір об'єкта – дозволяє виділяти об'єкти.
 2.    Майстр – включає / відключає використання майстрів при створенні таких елементів керування, як список, поле зі списком, група параметрів, підлегла форми, кнопка.
 3.    Інші елементи – додавання одного з встановлених елементів ActiveX. (наприклад календаря)Властивості об’єктів

   З групою елементів керування можна працювати як з одним цілим, якщо викликати команду «Групувати» з меню «Формат».

   Кожен елемент керування, кожен розділ форми, а також сама форма мають численні властивості, які можна змінювати. У режимі конструктора вікно властивостей відображає властивості поточного (виділеного) об'єкта.

Вікно властивостей містить п'ять вкладок:
 1. Макет
 2. Дані
 3. Події
 4. Інші
 5. Усі

Використовуючи властивість «Ім'я» на вкладки «Інші» можна озаглавити будь-який об'єкт.
Використовуючи вкладку «Події» можна призначити процедуру або макрос, що будуть реагувати на визначену дію.


Обчислення значень у формах:

Звичайно елементом керування, що використовується для виводу обчислювальних значень є поле, але можна також використовувати і будь-які інші елементи керування, що мають властивість «Дані».
Якщо використовується поле, то можна ввести вираз безпосереднє в нього. У загальному випадку використовується комірка «Дані». Перед кожним виразом треба ставити знак рівності (=).

Для обчислення підсумкових значень у формі треба додати текстове поле в область приміток і ввести в комірку властивості «Дані» вираз, що містить статистичну функцію.

Звертання до елемента керування підлеглої форми:
= [Ім'я_подлег_форми].Form![ім'я_поля]

 вгору

Используются технологии uCoz