Logo          
 
Головна
Структура курсу
 
Л1: Таблиці
Л2: Зв'язки
Л3: Фільтри
Л4: Запити (1)
Л5: Запити (2)
 
Л6: Форми (1)
Л7: Форми (2)
Л8: Звіти
Л9: Макроси
 
Практика 1: Запити
Практика 2: Звіти
 
Контр. робота 1
Контр. робота 2
 

Курс та сайт:
© Воронов Даниїл
(SmallStar) 2004 рік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекція 1: Таблиці

Скачати rtf версію.

Однією з основних сфер використання комп’ютера в сучасному суспільстві є зберігання і обробка великих обсягів інформації.

База даних (БД) – сукупність взаємозв’язаної інформації для певного комплексу задач.

Система управління базою даних (СУБД) – набір системних програм для роботи з БД.

Існує три типи БД:
 1. Ієрархічна (у вигляді дерева)
 2. Мережева (Ієрархічна + горизонтальні зв'язки)
 3. Реляційна (дані зберігаються у вигляді прямокутних таблиць (назв. відношеннями = relation); рядки - дані про об'єкти, стовпці - характеристики цих об'єктів)
Access  Microsoft Access – СУБД з реляційним способом організації БД.


Table  Таблиця - основний структурний елемент системи керування реляційною базою даних. У Microsoft Access таблицею називають об'єкт, у якому дані зберігаються у форматі записів (рядків) і полів (стовпців).
Дані в окремій таблиці зазвичай відносяться до певної категорії, наприклад, відомості про співробітників або замовлення.
Таблиці організують дані в стовпці (які називають полями) і рядки (які називають записами).


Можливі два способи роботи з таблицями:
 • Table Mode  У режимі таблиці можна додавати, редагувати, переглядати або виконувати іншу роботу з даними таблиці. Також можна відображати записи з таблиць, зв'язаних з поточною таблицею, шляхом відображення підтаблиц у межах основної таблиці. З деякими обмеженнями можна працювати з даними підтаблиц багатьма зі способів, використовуваних для роботи з даними основної таблиці.
 • Design Mode  У режимі конструктора можна створити нову таблицю або додати, видалити, настроїти поля існуючої таблиці.

Типи полів:
 1. Текстовий. Рядок до 255 символів. За замовчуванням - 50.
 2. Поле МЕМО. Рядок до 65535 символів.
 3. Числовий. Ціле чи дійсне число.
 4. Дата/час.
 5. Грошовий.
 6. Лічильник.
 7. Логічний. Одне із значень, відповідних TRUE (істина) або FALSE (хибно).
 8. Поле об'єкта OLE. Об'єкти OLE (такі як документи Microsoft Word, електронні таблиці Microsoft Excel, малюнки, звукозапис або інші дані), створені в інших програмах, що використовують протокол зв'язку OLE.
 9. Гіперпосилання.
 10. Майстер підстановок.

Key  Первинний ключ - одне або декілька полів, що однозначно визначають кожен запис у таблиці.
Існує три типи:
 • Поле лічильника,
 • Звичайний ключ,
 • Складений ключ.
Первинний ключ не є обов’язковим.

 вгору

Используются технологии uCoz